Bożena Karasek, Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Bielawie

Fundacja Rosa efektywnie realizując projekty skierowane do dzieci i młodzieży, realnie wypełnia swoją wizję i misję. Podejmowane działania są adekwatne do oczekiwań i przynoszę wymierne efekty teraz, a z pewnością skutki tych działań widoczne będą również po latach. Dzięki aktywności Fundacji, wiele placówek oświatowych zostało doposażonych w znakomity sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce edukacyjne, dzięki czemu, nawet po zakończeniu realizacji danego projektu dzieci i młodzież nadal mogą korzystać z lepszych warunków do nauki i rehabilitacji.

Galeria