Nabór dla szkół ponadpodstawowych do Konkursu na realizację międzyszkolnych projektów

Nabór dla szkół ponadpodstawowych do Konkursu na realizację międzyszkolnych projektów

W ramach realizowanej przez Fundację Rosa dotacji „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU” odbył się konkurs na przeprowadzenie przez koordynatorów ds. promocji zdrowia we Wrocławiu międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych projektów.

Konkurs był skierowany do koordynatorów ds. promocji zdrowia wszystkich placówek edukacyjnych należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W jego ramach zakwalifikowaliśmy łącznie 15 wydarzeń.

Do konkursu nie zgłosiła się żadna szkoła ponadpodstawowa, w związku z tym uprzejmie informujemy, że Organizator ogłasza czwarty i ostatni nabór w Konkursie na realizację międzyprzedszkolnych i międzyszkolnych projektów przez koordynatorów ds. promocji zdrowia we Wrocławiu dla SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. Czwarty nabór trwa od 2 września do 6 września 2019 r. Formularz zgłoszeniowy pozostaje bez zmian.

Serdecznie zapraszamy koordynatorów ds. promocji zdrowia ze szkół ponadpodstawowych należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie do udziału w konkursie! Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy