Lekki Tornister we Wrocławiu – rusza rekrutacja

Lekki Tornister we Wrocławiu – rusza rekrutacja

Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i placówki specjalne do udziału w projekcie „Lekki Tornister we Wrocławiu”. Fundacja Rosa od 7 lat realizuje ogólnopolską kampanię „Lekki Tornister”. Bazując na zdobytym doświadczeniu, tym razem przygotujemy wersję akcji dedykowaną dla Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Celem projektu jest budowanie świadomości prozdrowotnej z zakresu profilaktyki wad postawy, motywowanie uczniów do prawidłowego i zdrowego trybu życia, jak również zwrócenie uwagi dzieciom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom na problem przeciążonych plecaków będących przyczyną wad postawy. Ponadto, chcemy zachęcić uczniów do realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie promocji aktywności fizycznej i profilaktyki wad postawy.

Projekt ma charakter edukacyjny oraz motywacyjny i jest skierowany do trzech grup wiekowych: przedszkoli, klas 0-3 szkół podstawowych oraz klas 4-8 szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych  w zależności od szczebla edukacji.

Podstawą do udziału w projekcie i otrzymania materiałów edukacyjnych jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Zadaniem placówek będzie przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w oparciu o materiały edukacyjne oraz zorganizowanie miniprojektów dotyczących profilaktyki wad postawy i promocji aktywności fizycznej. Jako organizatorzy zachęcamy koordynatorów ds. promocji zdrowia oraz uczniów do realizacji inicjatyw angażujących lokalną społeczność (np. gry terenowe, gry planszowe, filmiki edukacyjne, wywiady, inscenizacje). Trzy najciekawsze i wychodzące  poza mury szkolne projekty zostaną nagrodzone. W zwycięskich szkołach (jedno przedszkole, jedna szkoła z projektem dla klas 0-3 oraz jedna szkoła z projektem dla klas 4-8) zostaną zorganizowane trzy eventy z ważeniem plecaków i sprawdzaniem ich zawartości oraz sześć zajęć „zdrowy kręgosłup” prowadzonych przez fizjoterapeutę. Dodatkowo zrealizujemy wykłady edukacyjne nt. profilaktyki wad postawy dla nauczycieli i rodziców.

Placówki edukacyjne i koordynatorzy biorący udział w programie otrzymają dyplomy.

Na Państwa zgłoszenia czekamy od 3 do 21 czerwca 2019 r. Szczegóły projektu można poznać, dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730 lub pisząc na adres e-mail: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl.

Projekt obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Regulamin udziału w projekcie „Lekki Tornister we Wrocławiu”
Formularz zgłoszeniowy do projektu „Lekki Tornister we Wrocławiu”