Jak wygląda Życzliwek? – konkurs dla przedszkoli z Psiego Pola

Jak wygląda Życzliwek? – konkurs dla przedszkoli z Psiego Pola

Przedszkole nr 149 „Tęczowa Polanka” we Wrocławiu zaprasza do udziału w konkursie „Jak wygląda Życzliwek?”. Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli  nr 1, nr 7, nr 68, nr 70, nr 71, nr 82, nr 115, nr 140, nr 149 (dzielnica: Psie Pole).

Prace plastyczne należy dostarczyć do 16 listopada 2019 r. Spośród wszystkich prac jury wyłoni trzy najciekawsze. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 listopada 2019 r. (Dzień Życzliwości), a ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród – podczas Festiwalu Zdrowia 26 listopada 2019 r.

Koordynatorem projektu jest Ewa Skrzypczuk, koordynator ds. promocji zdrowia w Przedszkolu nr 149 (e-mail: ewa.ruczkowska@wp.pl), która udzieli zainteresowanym szczegółowych informacji.

Regulamin
Załącznik nr 1

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.