Aktywne metody w nauczaniu

Aktywne metody w nauczaniu

Potrzebujesz gotowych pomysłów na aktywne zajęcia z tematyki zdrowotnej? Szukasz skutecznych środków na walkę przeciwko nudzie? Warsztaty "Aktywne metody w nauczaniu" są przeznaczone dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką doskonalenia umiejętności stosowania metod aktywizujących na lekcjach i w pracy z grupami. Spotkanie odbędzie się 26 listopada w godz. 14.30-16.45 w Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu. 

  Program szkolenia: 

- metody aktywizujące - wprowadzenie;

- metody aktywizujące - szanse i zagrożenia;

- przykładowe formy aktywizacji dzieci i młodzieży oraz ich zastosowanie w praktyce w promocji zdrowia i profilaktyce chorób.

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Kaźmierczak - absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej oraz liderskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Animatorka zaangażowana w projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy zawodowej odpowiedzialna za działania edukacyjne skierowane do szkół.

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Uwaga! Na szkolenie obowiązują zapisy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wysłać maila na adres: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl, w tytule wpisując nazwę szkolenia „Aktywne metody w nauczaniu”. W treści wiadomości prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na który prześlemy Państwu informację zwrotną potwierdzającą udział w szkoleniu oraz przypomnienie o wydarzeniu.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Dziękujemy Pani Monice Gębarskiej ze Szkoły Podstawowej nr 97 za pomoc w organizacji szkolenia.

Szczegóły dotyczące szkolenia można poznać dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730

Szkolenie finansowane jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ ROSA.